Spiľovanie a orezávanie rizikových stromov

Naše služby

Postupné spiľovanie a orezávanie nebezpečných stromov pomocou lanových a stromolezeckých techník sa využíva na ťažko dostupných miestach, kde sa nedajú využiť bežné prostriedky na spiľovanie, ako napríklad plošina, resp. kde nie je možné strom spíliť klasickou lesníckou technikou zospodu. Sú to predovšetkým miesta, kde hrozí objektívne riziko nebezpečenstva pre ľudí, prípadne nebezpečenstvo ohrozenia majetku. Medzi takéto lokality patria najmä cintoríny, záhrady rodinných domov, chatové oblasti, mestské parky alebo areály s vysokou hustotou zástavby.

Na čom sme pracovali

Referencie

Od roku 2013 sme sa zúčastnili na viac ako 200 výškových prácach po celom Slovensku pre firmy aj súkromné osoby. Vyberáme niekoľko z nich.

Máte záujem o túto službu?

Kontaktujte nás